XMoney – proste i skuteczne zarządzanie budżetem domowym.


Projekt ma na celu stworzenie i rozwijanie narzędzia, które umożliwi zarządzanie budżetem domowym w przyjazny i skuteczny sposób, oferując Użytkownikowi jak najczytelniejszy interfejs graficzny.

Aplikacja ma być alternatywą dla arkuszy kalkulacyjnych, które mimo swoich niewątpliwych zalet, potrafią być dość uciążliwe w takich zastosowaniach. Program zapewnia podstawowe narzędzia do rejestrowania przychodów i wydatków oraz umożliwia zarządzanie budżetem w intuicyjny sposób.

 

Pobierz “XMoney v1.0.0 --- 32/64 bit --- Windows OS” XMoney_v1.0.0.exe – Pobrano 265 razy –

 

Opis funkcjonalności.

Tworzenie dowolnej liczby plików z danymi.

W zakładce Ustawienia łatwo utworzysz dowolną ilość plików z danymi. Jeden plik reprezentuje jeden budżet. W ten sposób można prowadzić wiele osobnych zestawień, np. dla kilku osobnych osób lub gospodarstw domowych.

 

Proste i szybkie wybieranie dowolnego pliku z danymi.

W zakładce Ustawienia możesz przełaczać się pomiędzy istniejącymi plikami z danymi (budżetami). Wystarczy wybrać istniejący plik *.xmoney, a aplikacja automatycznie się na niego przełączy. Po wybraniu pliku, obok przycisku pojawi się pełna ścieżka do aktualnie wybranego pliku.

 

 

Wygodne podsumowanie stanu finansów.

W zakładce Podsumowanie widoczne jest podsumowanie stanu finansów. Sumy przychodów oraz wydatków są wyświetlane dla wybranego miesiąca oraz roku. Korzystając z prostych, rozwijalnych list, można szybko przełączać się pomiędzy interesującymi nas miesiącami i latami.

 

 

 

Definiowanie nowych kategorii przychodów i wydatków.

Za pomocą wygodnych przycisków w zakładkach Przychody oraz Wydatki, możesz z łatwością tworzyć nowe kategorie. Wystarczy podać nazwę nowej kategorii i kliknąć przycisk Dodaj kategorię lub nacisnąć Enter.

 

 

 

 

Dodawanie nowych podkategorii dla przychodów oraz wydatków.

Dla każdej kategorii przychodów oraz wydatków możemy zdefiniować dowolną ilość podkategorii. Umożliwia to dokładniejsze zarządzanie budżetem i zapewnia w pełni wystarczającą elastyczność.

Żeby dodać podkategorię, wystarczy podać jej nazwę oraz wybrać kategorię, do której powinna zostać przypisana.

 

 

 

 

Rejestrowanie przychodów i wydatków.

XMoney zapewnia wygodne narzędzia do rejestrowania przychodów oraz wydatków. Za pomocą prostego okna dialogowego można wybrać kategorię, podkategorię, datę oraz podać kwotę – w ten sposób można szybko rejestrować operacje.

Do nawigowania pomiędzy elementami okna można używać klawisza Tab. Data może być podana z klawiatury lub wybrana z rozwijalnego kalendarza. Kwotę również można wprowadzać na kilka sposobów.

Po wprowadzeniu danych można skorzystać z myszki i przycisku Dodaj przychód/Dodaj wydatek lub użyć klawisza Enter do zatwierdzenia wpisu.

Przychody oraz wydatki są wyświetlane w formie przejrzystej tabeli. Wpisy są posortowane wg daty – najnowsze operacje są wyświetlane na samej górze.

 

 

 

Usuwanie błędnych wpisów.

Jeśli któryś z wpisów w tabeli przychodów bądź wydatków jest nieprawidłowy, możesz go szybko i wygodnie usunąć. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybranym wpisie w tabeli i wybrać opcję Usuń wpis.

 

 

Budżet dla wybranego miesiąca.

W zakładce Budżet możesz planować budżet dla wybranego miesiąca.

Widok wyświetla strukturę drzewiastą, przedstawiającą kategorie i przypisane do nich podkategorie.

Klikając w strzałkę po lewej stronie lub klikając dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na dowolnel kategorii, pokazujemy lub ukrywamy podkategorie.

Kolumna Rzeczywiste pokazuje nam sumę naszych realnych wydatków dla kategorii/podkategorii.

 

 

Planowanie wydatków.

Kolumna Zaplanowane pokazuje kwotę, którą planujemy wydać w tym miesiącu w danej kategorii.

Wszystkie pola oznaczone szarym kolorem – czyli kolumna Zaplanowane dla podkategorii – są edytowalne. Klikając dwukrotnie lewym przyciskiem myszy, wchodzimy do trybu edycji. Możemy wpisać interesującą nas kwotę i zatwierdzić ją Enterem.

Jeśli zaplanowa kwota jest niżna, niż realne wydatki w podkategorii, pole w kolumnie Rzeczywiste zostanie oznaczone kolorem czerwonym.

 

 

Stopień realizacji budżetu.

Ostatnia kolumna w przystępny sposób pokazuje, jaki procent zaplanowanej kwoty w danej kategorii został już wydany.

Dzięki temu na pierwszy rzut oka można ocenić stopień realizacji budżetu w danym momencie miesiąca.

Mam nadzieję, że dzięki temu zarządzanie budżetem domowym będzie przyjemnością.

 

 

 

Pobierz “XMoney v1.0.0 --- 32/64 bit --- Windows OS” XMoney_v1.0.0.exe – Pobrano 265 razy –

 

 

Od autora.

Wersja 1.0.0 aplikacji XMoney jest pierwszą publicznie dostępną wersją programu.

Sama aplikacja jest udostępniana nieodpłatnie – jak już wcześniej pisałem, chciałbym w ten sposób popularyzować wiedzę nt. finansów osobistych i ich znaczenia, a także pomóc w tworzeniu budżetu domowego i dbaniu o własne finanse.

Będę wdzięczny za wszelkie uwagi, które pomogą w rozwoju programu i podnoszeniu jego jakości. Chciałbym też wiedzieć, jakich funkcjonalności i udoskonaleń oczekują Użytkownicy. Proszę o przesyłanie wszelkich sugestii, opini i propozycji poprzez wygodny formularz kontaktowy.

Jednocześnie chciałbym zaznaczyć, że aplikacja ma w zamyśle pozostać prostym i intuicyjnym narzędziem, której nadrzędnym celem jest zarządzanie budżetem domowym.

 

Pobierz “XMoney v1.0.0 --- 32/64 bit --- Windows OS” XMoney_v1.0.0.exe – Pobrano 265 razy –

 

Zrzuty ekranu z aplikacji.

 

Pobierz “XMoney v1.0.0 --- 32/64 bit --- Windows OS” XMoney_v1.0.0.exe – Pobrano 265 razy –